Dit draaiboek beschrijft wat nodig is om de neonatale hielprikscreening effectief en binnen kwalitatieve kaders te laten verlopen.

Het draaiboek is voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering: verloskundigen, (verloskundig actieve) huisartsen, gynaecologen, screeners, medisch adviseurs, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s ’s, laboratoria, (gespecialiseerde) kinderartsen, klinisch genetici, JGZJeugdgezondheidszorg -medewerkers en overige geïnteresseerden.

Voor een uniforme uitvoering is het draaiboek als landelijke standaard van groot belang. Het draaiboek is tot stand gekomen in samenwerking met alle betrokken partijen.

Op 11 oktober 2018 is de website van het Draaiboek vernieuwd. Het betreft alleen visuele wijzigingen. Inhoudelijk is het draaiboek voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2018.