U bevindt zich op: Home Rol ketenpartners Screeningslaboratorium

Screeningslaboratorium

U vindt hier informatie over de rol van het screeningslaboratorium bij de neonatale hielprikscreening.

Kerntaken screeningslaboratorium

  1. Beoordelen van de kwaliteit van het ingezonden hielprikmateriaal.
  2. Het verrichten van het screeningsonderzoek volgens de landelijk afgesproken protocollen.
  3. Het mede bewaken van niet-conclusieve en afwijkende uitslagen.

Het screeningslaboratorium werkt conform de landelijke kwaliteitseisen. Het RIVM-GZB houdt als referentielaboratorium toezicht op de kwaliteit en voert de landelijke coördinatie van de screeningslaboratoria uit.

Zoeken:

Service