U bevindt zich op: Home Rol ketenpartners RIVM-DVP

RIVM-DVP

U vindt hier informatie over de rol van RIVM-DVP bij de neonatale hielprikscreening.

Direct naar:

Kerntaken RIVM-DVP

De kerntaken van RIVM-DVP zijn de regionale coördinatie van de uitvoering van de screening door:

 1. het maken van afspraken met JGZ-organisaties over de uitvoering van de hielprikscreening conform landelijke kwaliteitseisen. RIVM-DVP’s sluiten daartoe samenwerkingsovereenkomsten af met JGZ-organisaties om de uitvoer van de hielprik in de regio te organiseren.
 2. het leveren van geboortegegevens aan uitvoerende instellingen en het verwerken van de gegevens in Praeventis, het landelijk registratiesysteem van RIVM-DVP.
 3. het geven van de opdracht aan de JGZ-organisatie voor de uitvoering van de hielprik.
 4. het monitoren en rappeleren vanuit Praeventis van de controle op deelname en uitgevoerd bloedonderzoek.
 5. het monitoren vanuit Praeventis van het bewaken van het juiste tijdstip van uitvoer van de hielprikken, herhaalde eerste hielprikken en tweede hielprikken.
 6. het borgen van de kwaliteit van de zorg onder andere door rapportages over tijdigheid afname hielprik te bespreken met management van de screeners.
 7. het (schriftelijk) informeren van huisarts en betreffende ouders over de afwijkende uitslag en dragerschap sikkelcelziekte.
 8. het geven van voorlichting en advies, het verzorgen van deskundigheidsbevordering.
 9. het beheren en distribueren van voorlichtingsmateriaal.
 10. vraagbaak over de hielprikscreening voor professionals in de regio.
 11. het inkopen, beheren en distribueren van hielpriksets en prikkers.
 12. het registreren, beheren, vastleggen en verstrekken van gegevens van pasgeborenen ten behoeve van dossiervorming, monitoring, procesbewaking en evaluatie.
 13. het adviseren van de Programmacommissie en het CvB.
 14. het initiëren en participeren in onderzoek (evaluatie en ontwikkeling).
 15. het initiëren van regionaal overleg met ketenpartners.
 16. betalingskantoor voor het uitbetalen van het verrichten van de hielprik door screeners aan JGZ-organisaties.
 17. het onderhouden en beheren van Praeventis conform de uitgangspunten zoals beschreven in het beheerdocument ‘Beheerorganisatie Praeventis/Praemis’. Daarnaast is een handboek NHS ontwikkeld voor medewerkers RIVM-DVP ten behoeve van een uniforme werkwijze.

Het RIVM-DVP werkt conform de landelijke kwaliteitseisen.

naar boven

Bereikbaarheid

Bereikbaarheidsafspraken tussen RIVM-DVP’s en screeningslaboratoria worden in onderling overleg schriftelijk vastgelegd. Het omvat de dagelijkse bereikbaarheid, waarnemingsregelingen en de bereikbaarheid tijdens feestdagen. Het document wordt door de medische adviseurs aan alle betrokkenen verzonden en is beschikbaar via het RIVM-DVP.

naar boven

Zoeken:

Service