U bevindt zich op: Home Rol ketenpartners Medisch adviseur

Medisch adviseur

U vindt hier informatie over de rol van de medisch adviseur (RIVM-DVP) bij de neonatale hielprikscreening.

Kerntaken medisch adviseur

 • Het geven van de opdracht voor de uitvoer van de hielprik in kader van de Wet BIG (zie ook wet- en regelgeving).
 • Interpretatie van de testuitslagen.
 • Het ondersteunen van de verwijzing van een kind met een afwijkende uitslag via de huisarts naar een (gespecialiseerde) kinderarts.
 • Het ondersteunen van de verwijzing van een kind met betrekking tot dragerschap naar de huisarts.
 • Het houden van medisch toezicht.
 • Het geven van voorlichting en advies, het verzorgen van deskundigheidsbevordering.
 • Vraagbaak over de hielprikscreening voor professionals in de regio.
 • Het (ondersteunen van het) borgen van de kwaliteit van de zorg.
 • Het adviseren van de Programmacommissie en het CvB.
 • Het initiëren en participeren in onderzoek (evaluatie en ontwikkeling).
 • Het initiëren van regionaal overleg met ketenpartners, conform landelijke afspraken.

De medisch adviseur werkt conform de landelijke kwaliteitseisen.

Hier vindt u de beschrijving van het proces tot opdrachtverlening voor de uitvoer van de hielprik.

Bereikbaarheid medisch adviseurs

De medisch adviseurs zijn op werkdagen bereikbaar via het kantoor van het RIVM-DVP.

Voor bereikbaarheid op werkdagen na 17.00 uur en tijdens feestdagen is een rooster bekend bij de screeningslaboratoria en de RIVM-DVP’s.

naar boven

Zoeken:

Service