U bevindt zich op: Home Rol ketenpartners JGZ-organisatie

JGZ-organisatie

U vindt hier informatie over de rol van de jeugdgezondheidsorganisaties (JGZ) bij de neonatale hielprikscreening.

Kerntaken JGZ–organisatie

  1. Het zorgen voor de uitvoering van het uitvoeren van de hielprik.
  2. Het zorgen voor een tijdige uitvoering van de hielprik, volgens de landelijke richtlijn.
  3. Het zorgen voor voldoende gekwalificeerde screeners.
  4. Het zorgen voor adequate ondersteuning van de screeners.
  5. Het registreren van de benodigde gevens en deze ter beschikking stellen ten behoeve van de jaarlijkse evaluatie.

Deze kerntaken gelden ook voor de ziekenhuizen, als de kinderen daar worden geprikt. De uitwerking van de kerntaken voor
de ziekenhuissituatie is nog in ontwikkeling.

De JGZ-organisatie werkt conform de landelijke kwaliteitseisen.

Zoeken:

Service