U bevindt zich op: Home Proces Hielprikkaarten Vernietiging hielprikkaarten

Vernietiging hielprikkaarten

Informatie over hoe wordt omgegaan met verzoeken van ouders/verzorgers tot vernietiging van hielprikkaarten.

Indien ouders hebben aangegeven – via een handtekening of paraaf op de hielprikset bij de afname van het bloed – dat zij bezwaar maken tegen opslag van de hielprikkaart voor anoniem medisch wetenschappelijk onderzoek, dan wordt de hielprikkaart nog wel 1 jaar bewaard bij 4 °C in het regionale screeningslaboratorium in verband met de kwaliteitsborging.

De screeningslaboratoria kunnen in NEONAT opzoeken wie bezwaar heeft gemaakt, de betreffende hielprikkaarten worden tevens apart bewaard. Vlak voor de geplande verzending van  hielprikkaarten naar het RIVM (d.w.z. ongeveer 1 jaar na afname) worden de apart gehouden kaarten door het regionale screeningslaboratorium vernietigd. De overige kaarten worden bij het RIVM verzameld. Deze worden 5 jaar na afname van het bloed vernietigd. Eenmaal per jaar in de maand januari van kalenderjaar x worden alle kaarten van het kalenderjaar (x-6) vernietigd.

naar boven

Correspondentie met ouders/verzorgers

Er kunnen bij de regionale screeningslaboratoria en/of de RIVM-DVP verzoeken van ouders binnenkomen om vernietiging van het hielprikmonster (restmateriaal). Ouders hebben in eerste  instantie de mogelijkheid om bij de afname van de hielprik bezwaar te maken tegen het beschikbaar stellen van het bloedmonster voor anoniem medisch wetenschappelijk onderzoek. Dit wordt dan aangetekend op de hielprikkaart. Als ouders tijdens de afname van de hielprik niet hebben aangegeven dat zij bezwaar maken dan kunnen zij achteraf alsnog een verzoek indienen om het bloedmonster te laten vernietigen.Indien de ouders hierover een ondertekende brief sturen dienen zij (volgens de Algemene Wet Bestuursrecht) een bericht van ontvangst te krijgen en een bevestiging van de vernietiging.

naar boven

Zoeken:

Service