U bevindt zich op: Home Proces Hielprikkaarten Vernietiging hielprikkaarten

Vernietiging hielprikkaarten

Informatie over hoe wordt omgegaan met verzoeken van ouders/verzorgers tot vernietiging van hielprikkaarten.

Indien ouders hebben aangegeven – via een handtekening of paraaf op de hielprikkaart bij de afname van het bloed, of schriftelijk op een later moment – dat zij bezwaar maken tegen opslag van de hielprikkaart voor anoniem wetenschappelijk onderzoek, dan wordt de hielprikkaart nog wel 1 jaar bewaard in verband met de kwaliteitsborging van de NHS.

De screeningslaboratoria kunnen in NEONAT (laboratorium informatiemanagementsysteem) registreren wie bezwaar heeft gemaakt tegen het bewaren van restant hielprikmateriaal t.b.v. anoniem wetenschappelijk onderzoek. Ongeveer 1 jaar na afname worden de “bezwaar” kaarten door het laboratorium vernietigd. De overige kaarten worden ongeveer 5 jaar na afname van het bloed vernietigd. Eenmaal per jaar in de maand januari van kalenderjaar x worden alle kaarten van het kalenderjaar (x-6) vernietigd.

naar boven

Verzoek ouders/verzorgers vernietigen hielprikkaart

Wanneer ouders bij de bloedafname geen bezwaar hebben aangegeven tegen opslag van het restant hielprikmateriaal ten behoeve van anoniem wetenschappelijk onderzoek, maar daar in tweede instantie toch bezwaar tegen hebben, dan kunnen zij alsnog een verzoek indienen om het restant hielprikmateriaal te laten vernietigen.
Het RIVM-DVP verwijst ouders naar de website van het RIVM waar het toestemmingsformulier is te downloaden. Het formulier dient te worden ondertekend door de gezaghebbende ouders en te worden verstuurd aan het RIVM-DVP kantoor om het restant hielprikmateriaal te laten vernietigen.
 

naar boven

Zoeken:

Service